Wasiliana Nasi

Kazi, Vijana, Ajira, na Wenye ulemavu.
Anwani/Mahali Prime Minister's Office LYED S.L.P 2890 Dodoma,Tanzania, LAPF BUILDING
Hotline: 026-2963450
Nukushi: Nō: 026-2963450
Barua pepe: ps@kazi.go.tz
Mrejesho, Malalamiko au Wazo